Φορτώνει......

Maǧmūʿa-i rasāʾil : Čār bāġ-i bahār ābād-i taṣawwuf wa sulūk yaʿnī maǧmūʿa-i čahār risāla tarjumah-i bīdānat sār naql az sanskrit ba-zabān-i fārsī ba-tarāǧim-i muḫtalif az qudamā-i bāstānī čašanī andūz-i ḥālāt wa ʿirfān-i tauḥīd ramzšinās sawād-i bayāḍ ba-taḥrīr wa tafrīd

4 mystic tracts: Risāla-i šāriq al-maʿrifa, adapted from the Bhagavadgītā and Yogavāsiṣṭha; Risāla-i aṭwār dar ḥall-i asrār; Risāla-i Rāmʹgītā; Masṯnawī-i Rāy Čandarbhān Brahman

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Bīdab (Συγγραφέας)
Bašaṭ (Συγγραφέας)
Rāmčandar (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Sāʾīṉ, Srī Swāmī (Μεταφραστής, Übers.)
Μορφή: Μικροφίλμ Βιβλίο
Γλώσσα:Persian
Sanskrit
Έκδοση: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1885
Έκδοση:[2. bār]
Θέματα:
Σχετικά τεκμήρια:Druckausgabe u.d.T.: Maǧmūʿa-i rasāʾil
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περίληψη:4 mystic tracts: Risāla-i šāriq al-maʿrifa, adapted from the Bhagavadgītā and Yogavāsiṣṭha; Risāla-i aṭwār dar ḥall-i asrār; Risāla-i Rāmʹgītā; Masṯnawī-i Rāy Čandarbhān Brahman
Περιγραφή τεκμηρίου:In arab. Schrift, pers
Φυσική περιγραφή:116 S.