Φορτώνει......

Tafsīr Mavāhib ar-raḥmān : al-muštahar bah Jāmiʿ al-bayān

Kommentar des Koran. - "majmūʿah-i maʿārif va ḥaqāʾiq ẕaẖīrah-i asrār-i vaqāʾiq jismen tafsīr-i Šaiẖ ʿImād-ad-Dīn Abū al-Fidāʾ Ismaʿīl bin ʿUmr bin Kas̱īr al-Qiršī ad-Dimašqī aur tafsīr-i Imām Abū Jaʿfar Muḥammad bin Jarīr at̤-T̤ibrī va ġairah akābir aʾimmah ke ifa...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid (Συγγραφέας)
Μορφή: Μικροφίλμ Βιβλίο
Γλώσσα:Urdu
Arabic
Έκδοση: Lakhnaʾū : Navalkišor , 19XX-
Θέματα:
Σχετικά τεκμήρια:Druckausgabe u.d.T.: Tafsīr Mavāhib ar-raḥmān
Σημειώσεις συγγραφέα:muṣannafah-i Maulānā Maulavī Saiyid Amīr ʿAlī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περίληψη:Kommentar des Koran. - "majmūʿah-i maʿārif va ḥaqāʾiq ẕaẖīrah-i asrār-i vaqāʾiq jismen tafsīr-i Šaiẖ ʿImād-ad-Dīn Abū al-Fidāʾ Ismaʿīl bin ʿUmr bin Kas̱īr al-Qiršī ad-Dimašqī aur tafsīr-i Imām Abū Jaʿfar Muḥammad bin Jarīr at̤-T̤ibrī va ġairah akābir aʾimmah ke ifādāt ke sāth men bahut se mufīd iltizāmāt kī riʿāyat kīgaʾī hai" -- Titelseite
Περιγραφή τεκμηρίου:In arab. Schrift, Urdu und arab