Trích dẫn APA

(1925). Mullā Zāġlūl. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mullā Zāġlūl. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1925.

Trích dẫn MLA

Mullā Zāġlūl. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1925.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.