Đang tải...

Masallak al-mataqīn

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers. - HDBSSA: Ausgabe unvollständig, Seiten fehlen
Mô tả vật lý:628 S.