Trích dẫn APA

(1900). Quraʾān-i maǧīd. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Quraʾān-i Maǧīd. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1900.

Trích dẫn MLA

Quraʾān-i Maǧīd. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1900.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.