Đang tải...

Quraʾān-i maǧīd

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., arab
Mô tả vật lý:128 S.