Trích dẫn APA

Ġanīmat, M. A. (1925). Nairang-i ʿišq: Maʿrūf ba Maṯnawī-i Ġanīmat. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ġanīmat, Muḥammad Akram. Nairang-i ʿišq: Maʿrūf Ba Maṯnawī-i Ġanīmat. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1925.

Trích dẫn MLA

Ġanīmat, Muḥammad Akram. Nairang-i ʿišq: Maʿrūf Ba Maṯnawī-i Ġanīmat. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1925.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.