Đang tải...

Uṣūl-i ʿajībah

Persian grammar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan H̱ān, Muḥammad Jamāl-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1908
Phiên bản:7. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Uṣūl-i ʿajībah
Ghi chú tác giả:Muḥammad Jamāl-ad-Dīn H̱ānṣāḥib Bahādur ne taṣnīf farmāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Persian grammar
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu und Persisch. - "Risālah-i nādir-i sūdmand-i mubtadiyān, jismeṉ qavāʾid, girdān, maṣādir-i fārsī kā Urdū bayān hai ..."
Mô tả vật lý:48 S.