Đang tải...

Panj ganj-i ẖusravī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dilīr, Muhammad (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1916
Phiên bản:[4. bār]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Maulavī Muḥammad Dilīr Chaprāmovī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers
Mô tả vật lý:28 S.