Φορτώνει......

Sāns ke ʿajāʾibāt : jis meṉ ʿilm-i sarudhe ke ẕarīʿah se sāns (suroṉ) kī raftār ke mut̤ābiq bahut se amrāz̤ kā ʿilāj batlāyā gayā hai aur mustaqbil par aḥkām lagāʾe gaʾe haiṉ

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Āsī, ʿAbd-al-Bārī (Συγγραφέας)
Μορφή: Μικροφίλμ Βιβλίο
Γλώσσα:Urdu
Έκδοση: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1940
Θέματα:
Σχετικά τεκμήρια:Druckausgabe u.d.T.: Sāns ke ʿajāʾibāt
Onlineausgabe u.d.T.: Sāns ke ʿajāʾibāt
Σημειώσεις συγγραφέα:muʾallifah-i Maulavī ʿAbd-al-Bārī Āsī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek

Παρόμοια τεκμήρια