Đang tải...

Šarḥ-i mutarjim-i qaṣāʾid-i ʿUrfī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿUrfī Šīrāzī, Muḥammad (Tác giả)
Tác giả khác: Fāriġ, Quṭb-ad-Dīn (Người bình luận, Komment.)
Muḥammad Abū-al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1887
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Šarḥ-i mutarjim-i qaṣāʾid-i ʿUrfī
Ghi chú tác giả:Mullā Quṭb-ad-Dīn Fāriġ. Muḥammad Abū al-Ḥasan Farīdābādī Dihlavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu und pers
Mô tả vật lý:186 S.