Đang tải...

Šarḥ-i Zulaiḫā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Šāh (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Šarḥ-i Zulaiḫā
Ghi chú tác giả:Muḥammad Šāh
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., per. - HDBSSA: S. 241-256 fehlen
Mô tả vật lý:312 S.