Đang tải...

Šarḥ-i Mīzān aṣ-ṣarf

Analysis on inflection of Arabic verbs

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vāris̱ ʿAlī Dihlavī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Navalkišor , 1914
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Šarḥ-i Mīzān aṣ-ṣarf
Ghi chú tác giả:Vāris̱ ʿAlī Dihlavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Analysis on inflection of Arabic verbs
Mô tả sách:In arab. Schr., pers
Mô tả vật lý:48 S.