Đang tải...

Qavāʾid va inšā-i Urdū jadīd : ḥiṣṣah-i avval, duvvum, sivvum

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAbd-al-Ġanī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : [Naval Kišor] , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Qavāʾid va inšā-i Urdū jadīd
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Keine Angabe zum Verlag, Erscheinungsort und Erscheinungsjahr. - 3 Bde. in 1 Bd
Mô tả vật lý:Getr. Zählung (104, 142, 166 S.)