Đang tải...

Tafsīr-i Ḥusainī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kamāl-ad-Dīn Ḥusain Kāšifī Baihaqī Sabzawārī (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1895
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mullā Ḥusain bin Wāʾiẓ Kāšifī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., pers
Mô tả vật lý:416, 490 S.