Đang tải...

Baṃśīrāgamālā : jisameṃ ṣaṭ rāga artthāt bhairava, megha, śrī, basanta, karanāṭa, hiṇḍolādi pratyeka rāgoṃkī chaḥ chaḥ rāginīyoṃ sahita svara svarūpa va tālasvabhāva guṇa bheda kavitta va savaiyādi manohara chandoṃmeṃ varṇita haiṃ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dvivedī, Lokanātha (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Muṃśīnavalakiśora , 1889
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Lokanāthakavi Dvivedī ne nirmmita kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek

Những quyển sách tương tự