Đang tải...

Vinayapatrikāsaṭīka

The Vinayapatrikā, with a commentary entitled Rāmatattvabodhinī by Bābū Śiva Prakāśa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tulasīdāsa (Tác giả)
Tác giả khác: Śivaprakāśa Bābū (Người bình luận, Komment.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Braj
Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1878
Phiên bản:3. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Bābū Śivaprakāśa kṛtarāmatattva bodhinī nāma tilaka sahita. Gosvāmi Tulasīdāsakṛta
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:The Vinayapatrikā, with a commentary entitled Rāmatattvabodhinī by Bābū Śiva Prakāśa
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Brajbhāṣā mit Übersetzung und Kommentar in Hindi. - HDBSSA: Ausgabe nicht vollständig, S. 295-296 fehlen
Mô tả vật lý:[4, 296 S.] 27 cm