Đang tải...

Saṅgītaśikhā : jisameṃ khemaṭā, bihāga, bhajana, holi aura kajali ityādika aneka rāga rāginiyāṃ haiṃ

Songs of various types: khemaṭā, vihāga, bhajana, holī, kajalī and assorted rāgas

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Pāṇḍe, Bakhśarāma (Người sưu tầm)
Rāmaratna, Bājapeyi (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1861
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:jisako Paṇḍita Bakhśarāmapāṃḍe ne saṃgraha kiyā, Bājapeyi Paṇḍita Rāmaratnake prabandhase
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Songs of various types: khemaṭā, vihāga, bhajana, holī, kajalī and assorted rāgas
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi
Mô tả vật lý:58 S.