Đang tải...

Hanumānnāṭaka bhāṣā arthāt Śrīvaravilāsa : jisameṃ Śrīrāmacandrajī kī janma se lekara rājagaddī paryyanta kathāyeṃ atimanohara dohā, caupāī, kavitta, savaiyādi chandoṃ meṃ varṇita haiṃ

Nacherzählung des Sanskrit-Theaterstücks Mahā-nāṭaka von Hanumāt in Versform

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Caturadhara, Rāmājī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Awadhi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1913
Phiên bản:4. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Hanumānnāṭaka bhāṣā
Elektronische Reproduktion: Hanumānnāṭaka bhāṣā
Ghi chú tác giả:jisako Rāmājī Caturadhara ne racanā kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Nacherzählung des Sanskrit-Theaterstücks Mahā-nāṭaka von Hanumāt in Versform
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Avadhi
Mô tả vật lý:2, 132 S.