Đang tải...

Pyārevinoda : jisameṃ Śiva, Rāma, Kṛṣṇadi avatāroṃ kī mahimā varṇta hai

Devotional work in verse, on various forms of Hindu divinities

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jānakī Prasāda Ātma Pyārelāla (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1910
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:jisako Munśī Jānakīprasādātma Pyārelāla ne banāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Devotional work in verse, on various forms of Hindu divinities
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi
Mô tả vật lý:53 S.