Đang tải...

Nānārtha-navasaṃgrahā-valī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śukla, Mātādīna (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1874
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:jisako Paṇḍita Mātādīna Śukla se vanavāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi. - A Collection of Poems by Mātādīna Śukla, viz.: 1. Saṃgrahāvalī. 2. Rāmāyaṇamālā. 3. Rāmagītāṣṭaka. 4. Jñānadohāvalī. 5. Rāsasāriṇī. 6. Tithibodha. 7. Vṛttadīpikā
Mô tả vật lý:323 S.