Đang tải...

Rāmadarpaṇa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: J̱ālimasiṃha (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1917
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Rāyabahādura Bābū Zālimasiṃha ne nirmāṇa kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi. - Summary: On Rāma (Hindu deity)
Mô tả vật lý:76 S.