Đang tải...

Nakhaśikhavarṇana saṭīka

Gedicht über Rāma mit Kommentar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kurmī, Baijanātha (Tác giả)
Tác giả khác: Rāmalāla (Người bình luận, Komment.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1913
Phiên bản:2. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Nakhaśikhavarṇana saṭīka
Elektronische Reproduktion: Nakhaśikhavarṇana saṭīka
Ghi chú tác giả:jisako Kūrmavaṃśāvataṃsa Baijanāthajīne racanā kiyā. [Rāmalālaviracita ṭīkā]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Gedicht über Rāma mit Kommentar
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi. - Angabe des Komment. auf S. 109
Mô tả vật lý:109 S.