Đang tải...

Atha durgāpāṭha saṭīka

Teilausg. von Mārkaṇḍeya-purāṇa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nāgeśabhaṭṭa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1907
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Durgāpāṭha saṭīka
Ghi chú tác giả:Nāgeśa Bhaṭṭa
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Teilausg. von Mārkaṇḍeya-purāṇa
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit
Mô tả vật lý:192 S.