Đang tải...

Chandarāmāyaṇa : jisameṃ Rāmacarita aneka prakārake chanda sātakāṇḍommeṃ varṇita hai

Nacherzählung des Rāmāyaṇa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mālavīya, Mahāvīradāsa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Awadhi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora Presa , 1894
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Chandarāmāyaṇa
Elektronische Reproduktion: Chandarāmāyaṇa
Ghi chú tác giả:jisako Mahāvīradāsa Mālavīya ne racanā kiyā hai
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Nacherzählung des Rāmāyaṇa
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Avadhi
Mô tả vật lý:62 S.