Đang tải...

Bhāvaprakāśa ... saṭīka

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bhāvamiśra (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Muṃśī Navalakiśora , 1902
Phiên bản:2. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:jisako Bhāva Miśra ne lalita ślokoṃ meṃ racanā kiyā thā; usīko ... Muṃśī Navalakiśora ... ne apane ḵharca se ... Paṇḍita Kālīcaraṇa jī se pratyakshara kā bhāshā ṭīkā racanā karāyā
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:In Sanskrit and Hindi
Mô tả vật lý:3 v. 33 cm