Đang tải...

Fasānah-yi ʿajāʼib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rajab ʻAlī Beg Surūr (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1861
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Rajab ʿAlī Beg Surūr
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A romance in Urdu prose
Mô tả vật lý:130 p. 27 cm