Đang tải...

Padārthavidyāsāra

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sadāsukhalāla (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Urdu
Được phát hành: Lakhanau : Navala Kiśora , 1865
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Translated into Hindi by Vijayaśaṅkara. - According to BL catalogue, original by Sadāsukhalāla
Mô tả vật lý:75 p. ill 25 cm