Đang tải...

Surūr al-qulūb fī ẕikr al-maḥbūb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAlī Ḵẖāṉ Brelvī, Naqī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Munshī Naval Kishor , 1871
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Author's name given in colophon as Muḥammad Naqī ʿAlī Ḵẖāṉ Brelvī, on t.p. as Muḥammad Taqī ʿAlī Ḵẖāṉ
Mô tả vật lý:6, 258 p. 28 cm