Đang tải...

Tuḥfah-yi durūd

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aḥmad, Manẓūr (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kanpur? : Munshī Naval Kishor , 1871
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library