Đang tải...

Kīmiyā-yi ḥikmat Ḥiṣṣah-yi 1

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aḥmad, Auḥad-ad-Dīn (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1872
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:4, 53 p. 25 cm