Đang tải...

Sair-i Saiyāḥ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Saiyāḥ, Miyāṉ Dād Ḵẖāṉ (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kishor , 1872
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library