Đang tải...

Kārnāmah-yi Sikandarī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gokul Prashād (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼu : Naval Kishor , 1873
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:Munshī Gokul Prashād
Provenance:Bodleian Library