Παραπομπή APA

(1873). Lahu al-ḥamd wa-al-thanāʼ ʿalá mā waffaqnā li-ṭabʿ hādhā al-kitāb al-mustaṭāb al-musammá bi-Mukhtaṣar al-Wiqāyah. Lakʹhnaw: Nawal Kishawr.

Παραπομπή Chicago Style

Lahu Al-ḥamd Wa-al-thanāʼ ʿalá Mā Waffaqnā Li-ṭabʿ Hādhā Al-kitāb Al-mustaṭāb Al-musammá Bi-Mukhtaṣar Al-Wiqāyah. Lakʹhnaw: Nawal Kishawr, 1873.

Παραπομπή MLA

Lahu Al-ḥamd Wa-al-thanāʼ ʿalá Mā Waffaqnā Li-ṭabʿ Hādhā Al-kitāb Al-mustaṭāb Al-musammá Bi-Mukhtaṣar Al-Wiqāyah. Lakʹhnaw: Nawal Kishawr, 1873.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.