Đang tải...

Aushadhisaṅgraha kalpavallī

A treatise on Hindu medicine

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rādhākṛṣṇa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navala Kiśora , 1875
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:A treatise on Hindu medicine
Mô tả sách:Lithographed ed. - In Hindi
Mô tả vật lý:68 p. 25 cm