Đang tải...

Itihāsasamuccaya bhāṣā : jisameṃ Yudhiṣṭhira śokāpanodana, Gautamī lubdhaka pannaga mṛtyu aura kālasaṃvādādi upākhyāna varṇita haiṃ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Bastīrāma (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Online Resource Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1914
Phiên bản:2. bāra
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Druckausg.: Itihāsasamuccaya bhāṣā
Ghi chú tác giả:Bastīrāmajī se saṃskṛta se bhāṣānuvāda karāyā; Kālīcaraṇa saṃśodhana karāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Hindi
Mô tả vật lý:278 S.