Trích dẫn APA

Ibn ʿAbd Allāh, A. (1908). Tuḥfah al-akhbār tarjamah Lubāb. Lahore: Navala Kiṣōra.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ibn ʿAbd Allāh, Aḥmad. Tuḥfah Al-akhbār Tarjamah Lubāb. Lahore: Navala Kiṣōra, 1908.

Trích dẫn MLA

Ibn ʿAbd Allāh, Aḥmad. Tuḥfah Al-akhbār Tarjamah Lubāb. Lahore: Navala Kiṣōra, 1908.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.