Đang tải...

Qiṣṣah-i Ḥātim T̤āʾī manẓūm

Urdu romance (qissah) in verse

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Raġbat, Tansukh Rāʾe (Tác giả)
Định dạng: Online Resource Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1888
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Druckausg.: Qiṣṣah-i Ḥātim T̤āʾī manẓūm
Ghi chú tác giả:taṣnīf-i lat̤īf-i Ǧanāb Munšī Tansukh Rāʾe Raġbat
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Urdu romance (qissah) in verse
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:215 S. Ill.