APA način citiranja

(2018). Śrīmadbhāgavatam. [Lakhanaū]: NKP.

Čikaški stil citiranja

Śrīmadbhāgavatam. [Lakhanaū]: NKP, 2018.

MLA način citiranja

Śrīmadbhāgavatam. [Lakhanaū]: NKP, 2018.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.