Đang tải...

Miftāḥ-i ganǧīnah-i ḥall-i luġāt ... aʿnī laṭāʾif al-luġāt maʿrūf va mausūm bih Farhang-i luġāt-i Mas̲navī-i Rūm

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakʹhnaw : Nawal Kishawr , 1877
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:az tadwīn va taʾlīf-i Maulawī ʿAbd al-Laṭīf
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 206, [2] p. 28 cm.