Đang tải...

Šarḥ-i Tahḏīb-i Fārsī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1293 [1877]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Arabic text of the Tahdhīb, Pt. 1, with Persian commentary by Shahrastānī
Mô tả vật lý:124, [4] p. 25 cm.