Trích dẫn APA

Pratāpasiṃha Jayapura, M. (1878). Amṛtasāgara (4. vāra.). Lakhanaū: Muṃśī Navalakiśora.

Trích dẫn kiểu Chicago

Pratāpasiṃha Jayapura, Mahārājā. Amṛtasāgara. 4. vāra. Lakhanaū: Muṃśī Navalakiśora, 1878.

Trích dẫn MLA

Pratāpasiṃha Jayapura, Mahārājā. Amṛtasāgara. 4. vāra. Lakhanaū: Muṃśī Navalakiśora, 1878.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.