Đang tải...

Amṛtasāgara

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pratāpasiṃha Jayapura, Mahārājā (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Marwari
Được phát hành: Lakhanaū : Muṃśī Navalakiśora , 1878
Phiên bản:4. vāra
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A treatise on ayurvedic medicine, translated into Hindi from Marwari by Paṇḍita Kālīcaraṇa. - In Hindi
Mô tả vật lý:712 p. 24 cm