Wird geladen...

Risālah-i mūz̤iḥ al-ḥaqq maʿa risālah-i suʾāl va javāb : tarjumah-i fatāvā-i ʿulamā-i kāmilīn Urdū zabān men

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Dokumenttyp: Buch
Sprache:Urdu
Veröffentlicht: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1878
Schlagwörter:
Online Zugang:kostenfrei
Verantwortlich:muʾallafah-i ... Maulavī Qurbān ʿAlī
Provenienz:Bodleian Library
Beschreibung
Beschreibung:37 p. 28 cm