Đang tải...

Pothī Sūrsāgar jisko Srī Mahārāj Sūrdās jī ne bi-zabān-i bhākhā taṣnīf farmāyā thā usmen se Bhaunragīt

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sūradāsa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Braj
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1878
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Persian transliteration by Nathū Lāl. - In Braj in Persian script
Mô tả vật lý:204 p. 28 cm