Đang tải...

Ruqaʿāt-i Abū al-Faḍl

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abu-'l-Faḍl Ibn-Mubārak (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišor , 1879
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 134, [2] p. 27 cm