Đang tải...

Avatāra kathā'mṛta : Avatār kathā amrit

A verse account of seven incarnations of Vishṇu: Matsya, Kūrmma, Vārāha, Nr̥siṃha, Vāmana, Parasurāma and Rāma

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Giridhara Dāsa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Munśī Navala Kiśora , 1879
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:Giridhara Dāsa racita
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:A verse account of seven incarnations of Vishṇu: Matsya, Kūrmma, Vārāha, Nr̥siṃha, Vāmana, Parasurāma and Rāma
Mô tả vật lý:231 p. 25 cm