लोड हो रहा है...

Ḥālāt-i janāb Henrī Kār Ṭakar

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Śivaprasāda Sitāraihinda Rāja (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Urdu
प्रकाशित: Lakhnaʼū : Munšī Naval Kišor , 1879
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:kostenfrei
लेखक नोट्स:muṣannafah-i Rājah Šiva Prašād
Provenance:Bodleian Library
विवरण
भौतिक वर्णन:24 p. 17 cm