Đang tải...

Rawšan kalāmī manẓūm ... aʿnī qaṣāʼid-i Anwarī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Anwarī, Auḥad-ad-Dīn (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1296 [1880]
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:az Ḥakīm Anwarī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 770, [2] p. 25 cm.