Yüklüyor......

Qad ṭubiʿ al-kitāb alladhī yaḥwī bi-išārātihi manāhiğ al-ḥikma wa-al-jihāt al-maʿrūf bi-ismihi Šarḥ al-išārāt fī al-ṭabīʿīyāt

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Ṭūsī, Naṣīr-ad-Dīn Muḥammad Ibn-Muḥammad aṭ- (VerfasserIn)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Lakhnaʾū : Nawal kišor , 1297 [1880]
Konular:
Online Erişim:kostenfrei
Yazar Notları:lil-ḥakīm al-kāmil Naṣīr al-Dīn al-šahīr bi-al-muḥaqqiq al-Ṭūsī
Provenance:Bodleian Library
Diğer Bilgiler
Fiziksel Özellikler:434, [4] p. 26 cm.